TiaSang
Thứ 6, Ngày 28 tháng 4 năm 2017
Không có ảnh

Trần Ngọc Hiếu

Giới thiệu

“Thiện, Ác và Smartphone”: Một hành trình nội tâm

1. “Thiện, Ác và Smartphone” là tập tiểu luận thứ hai của Đặng Hoàng Giang, sau “Bức xúc không làm ta vô can” - cuốn sách ra mắt năm 2015 và gây được tiếng vang rộng rãi.

08/04/2017 08:00 - Trần Ngọc Hiếu