TiaSang
Thứ 3, Ngày 23 tháng 1 năm 2018
Không có ảnh

Trần Thị Thu Hương

Giới thiệu

Giám đốc chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2)

Bài học thành công của Singapore: Nỗ lực phi thường để trở nên khác biệt

Các nguyên tắc chiến lược tạo nên thành công của Singapore trong suốt chặng đường phát triển của đất nước này kể từ những năm 60 của thế kỷ trước bao gồm 7 trụ cột, có tính liên thông và mục tiêu ...

25/12/2017 08:00 - Trần Thị Thu Hương

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Ba nhân tố làm nên thành công

Các khu vực đổi mới sáng tạo mới nổi trên khắp thế giới dù được hình thành theo nhiều cách khác nhau đều có điểm chung, đó là chứa đựng ba yếu tố: văn hóa bao dung với sự thất bại, tinh thần thượng ...

17/01/2017 08:31 - Trần Thị Thu Hương