TiaSang
Thứ 5, Ngày 14 tháng 11 năm 2019
Không có ảnh

Hồ Ngọc Đại

Giới thiệu

Học để dùng

Tôi dùng triết lý này để thiết kế các môn khoa học theo ba nguyên tắc: Phát triển - Chuẩn mực - Tối thiểu.

23/09/2019 07:40 - Hồ Ngọc Đại