TiaSang
Thứ 4, Ngày 20 tháng 6 năm 2018
Không có ảnh

Trịnh Lữ

Giới thiệu

Những dấu vết thôi thúc ôn cố tri tân

Sinh thời, cha tôi – họa sỹ Trịnh Hữu Ngọc, hầu như không bao giờ nhắc đến những năm học vẽ ở Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (MTĐD). Chỉ có hồi 1970, khi nương náu ở Lều Vịt Hồ Tây với ông mấy tháng ...

01/04/2017 08:00 - Trịnh Lữ