TiaSang
Thứ 7, Ngày 19 tháng 1 năm 2019
Không có ảnh

Trịnh Tú

Giới thiệu

Bóng & Hình Lê Thiết Cương

Ở tuổi không còn trẻ nữa, nhưng già thì chưa đến, Lê Thiết Cương dường như muốn bước chậm lại, muốn ngoái nhìn lại chặng đường dài đã qua để tìm thêm một lối rẽ mới cho mình.

06/05/2018 08:00 - Trịnh Tú