TiaSang
Thứ 6, Ngày 25 tháng 5 năm 2018
Không có ảnh

Vũ Ánh Dương

Giới thiệu

Biên kịch, giảng dạy cảm thụ phim tự do; hiện sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh.

Tìm "tinh thần rong ruổi" ở phim tài liệu Việt

Tin rằng không có phim tài liệu hay bằng việc minh họa một định đề có sẵn trong một phương thức sản xuất chớp nhoáng, người viết đã tìm kiếm "tinh thần rong ruổi" của nhà làm phim từ 10 bộ phim tài ...

02/07/2017 06:00 - Vũ Ánh Dương

Đảo của dân ngụ cư - giữa những lằn ranh

Với Đảo của dân ngụ cư, Hồng Ánh và các cộng sự đặt mình vào tình thế giải bài toán đi tìm khán giả rộng rãi cho một bộ phim nghệ thuật.

24/06/2017 09:00 - Vũ Ánh Dương