TiaSang
Thứ 6, Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Không có ảnh

Vũ Đình Ánh

Giới thiệu

TS Vũ Đình Ánh hiện công tác tại Bộ Tài chính.

Tăng thuế GTGT: Một lựa chọn khiên cưỡng

Chúng ta có thể tăng quy mô thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thay đổi tỷ trọng của nó trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) ngay cả khi giữ nguyên hay thậm chí giảm thuế suất thông qua hàng ...

02/09/2017 06:00 - Vũ Đình Ánh