TiaSang
Thứ hai, Ngày 17 tháng 2 năm 2020

Tags: địa lý học lịch sử

MỚI NHẤT Không có ảnh

Địa lý học lịch sử Việt Nam: Trăm năm một thoáng nhìn

Năm 1964, GS Đào Duy Anh xuất bản cuốn sách kinh điển về địa lý học lịch sử “Đất nước Việt Nam qua các đời”. Đào Duy Anh trở thành người được biết/ nhắc đến nhiều nhất bởi ông đã đặt một viên gạch ...

01/12/2017 11:30 - Trần Trọng Dương