TiaSang
Thứ 6, Ngày 22 tháng 2 năm 2019

Tags: Công viên di sản các Nhà khoa học Việt Nam

MỚI NHẤT Không có ảnh

10 năm mở đường bảo tồn di sản các nhà khoa học

Tại sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Di sản các Nhà khoa học Việt Nam và Công viên di sản các Nhà khoa học Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Văn Huy đã gọi đây là “Hành trình từ không đến có” - chặng ...

11/09/2018 16:57 - Cẩm Tú