TiaSang
Thứ 3, Ngày 11 tháng 12 năm 2018

Tags: Cơ sở dữ liệu KHCN quốc gia

MỚI NHẤT Không có ảnh

CSDL Quốc gia về KH&CN: Minh bạch hóa và chấm dứt tình trạng cát cứ thông tin KH&CN

Mở hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&Cn không chỉ để các nhà quản lý khoa học và nhà nghiên cứu khoa học dễ dàng tiếp cận thông tin mà còn giúp minh bạch hóa nền khoa học, chấm dứt tình trạng cát ...

09/06/2018 07:00 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT