TiaSang
Thứ 5, Ngày 22 tháng 8 năm 2019

Tags: Cỗ máy gia tốc hạt lớn LHC

MỚI NHẤT Không có ảnh

Sóng hấp dẫn có thể giải thích được lý thuyết dây

Công bố mới "Các dấu hiệu của các chiều dư trên sóng hấp dẫn" (Signatures of extra dimensions in gravitational waves) đề xuất: có thể giải quyết luận điểm đã gây tranh cãi kịch liệt trong vật lý về ...

11/07/2017 11:46 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT