TiaSang
Thứ 5, Ngày 17 tháng 10 năm 2019

Tags: Hội Cơ học tính toán Việt Nam PGS. TS Lê Văn Cảnh

MỚI NHẤT Không có ảnh

Vai trò của cơ học tính toán

Cơ học tính toán, toán học tính toán, vật lý tính toán, hóa học tính toán…, được xem là một trong những nền tảng cốt yếu cấu thành và tạo động lực cho cuộc cách mạng 4.0. Cơ học tính toán là điểm ...

25/09/2017 08:16 - Lê Văn Cảnh