TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 1 năm 2020

Tags: Hilbert

MỚI NHẤT Không có ảnh

David Hilbert- Nhà Toán học thông thái cuối cùng của thế kỷ 20

David Hilbert là nhà Toán học lớn nhất của nhân loại trong nửa đầu thế kỷ 20. Hermann Weyl*.

05/07/2019 08:00 - Lê Quang Ánh