TiaSang
Thứ 6, Ngày 20 tháng 9 năm 2019

Tags: Kỹ thuật xác định niên đại

MỚI NHẤT Không có ảnh

Con người đã sống ở Tây Tạng cách đây ít nhất 7.400 năm

Bằng chứng về khảo cổ học và gene mới đây chỉ ra rằng con người đã sinh sống ở Tây Tạng từ thời tiền nông nghiệp.

13/01/2017 15:50 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT