TiaSang
Thứ hai, Ngày 17 tháng 2 năm 2020

Tags: Lý thuyết siêu dây

MỚI NHẤT Không có ảnh

Thêm một giải Nobel trong ngành Vật lý thiên văn

Giải Nobel Vật lý năm nay được trao cho Rainer Weiss, Barry C. Barish và Kip S. Thorne cho những “đóng góp mang tính quyết định cho Trạm quan sát sóng hấp dẫn bằng Giao thoa kế laser – LIGO”. Hơn một ...

21/10/2017 08:58 - Pierre Darriulat