TiaSang
Thứ 5, Ngày 22 tháng 8 năm 2019

Tags: Mỹ Latinh

MỚI NHẤT Không có ảnh

Di sản gene của tòa án dị giáo Tây Ban Nha

Khi người Tây Ban Nha đàn áp người Do Thái và xây dựng đế chế của mình ở bên kia bờ Đại Tây Dương, có những người Do Thái cải đạo đã bí mật vượt biển đến định cư ở Tân Thế giới. Dấu vết của họ nay ...

24/01/2019 08:00 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT