TiaSang
Thứ 3, Ngày 23 tháng 7 năm 2019

Tags: PGS. TS Lê Thị Lý

MỚI NHẤT Không có ảnh

Lần đầu tổ chức hội thảo quốc tế về y học cá thể ở Việt Nam

Y học cá thể (personalized medicine), một lĩnh vực “mới” và “nóng” của y học thế giới, sẽ được thảo luận tại hội nghị Y Dược Di truyền 2017 (Genomic Medicine) do Khoa Công nghệ sinh học (trường Đại ...

03/08/2017 15:19 - Thanh Nhàn