TiaSang
Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 năm 2019

Tags: Phòng thí nghiệm sinh học phân tử Cambridge

MỚI NHẤT Không có ảnh

Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử Cambridge: Tự do nghiên cứu và phi hành chính

Hai năm 2017 và 2018, giải Nobel Hóa học đều thuộc về hai thành viên của Phòng thí nghiệm sinh học phân tử Cambridge (MRC-LMB): Richard Henderson và Sir Greg Winter, nhà sinh hóa người Anh (cùng chia ...

17/10/2018 15:16 - Ngô Đức Thế