TiaSang
Thứ 3, Ngày 22 tháng 10 năm 2019

Tags: bán dẫn

MỚI NHẤT Không có ảnh

Phân tử hydro trở thành bán kim loại tại áp suất trên 350 GPa

Theo các dự đoán trong vật lý các chất đậm đặc, tại một áp suất đủ cao, hydro có thể bị phân ly và chuyển thành một kim loại nguyên tử. Dẫu sao phạm vi áp suất chính xác mà tại đó hiện tượng này xảy ...

08/10/2019 07:30 -