TiaSang
Thứ 6, Ngày 22 tháng 2 năm 2019

Tags: canh tác nông nghiệp

MỚI NHẤT Không có ảnh

Khám phá thành phố Maya cổ dưới tán rừng Guatemala

Việc lập bản đồ laser trên không đã giúp phát hiện hàng ngàn cấu trúc ẩn trong khu vực Peten, cho thấy dân số nơi đây lên tới hàng triệu người, nhiều hơn so với những gì người ta từng biết.

12/02/2018 10:02 -