TiaSang
Thứ hai, Ngày 17 tháng 2 năm 2020

Tags: cao nguyên Tây Tạng

MỚI NHẤT Không có ảnh

Con người đã sống ở Tây Tạng cách đây ít nhất 7.400 năm

Bằng chứng về khảo cổ học và gene mới đây chỉ ra rằng con người đã sinh sống ở Tây Tạng từ thời tiền nông nghiệp.

13/01/2017 15:50 -