TiaSang
Thứ 5, Ngày 19 tháng 9 năm 2019

Tags: chụp cắt lớp PET/CT

MỚI NHẤT Không có ảnh

Ứng dụng hạt nhân có thể thay đổi phương án điều trị của 40% bệnh nhân

Kỹ thuật chụp cắt lớp phát xạ, một ứng dụng hạt nhân trong y tế đã chẩn đoán chính xác hơn và làm thay đổi phương án điều trị của 40% bệnh nhân ở Mỹ đang được áp dụng tại Việt Nam. Trong công nghiệp, ...

19/05/2017 16:34 - Thu Quỳnh

ĐỌC NHIỀU NHẤT