TiaSang
Thứ 3, Ngày 25 tháng 2 năm 2020

Tags: dẫn điện

MỚI NHẤT Không có ảnh

Dòng chảy electron có thể điều khiển được trong dây dẫn lượng tử

Các nhà nghiên cứu của trường đại học Princeton đã chứng minh một cách mới của việc tạo ra “các dây dẫn lượng tử” có thể điều khiển được trong từ trường, theo công bố mới xuất bản trên Nature.

07/02/2019 12:31 -