TiaSang
Thứ 3, Ngày 23 tháng 1 năm 2018

Tags: doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ

MỚI NHẤT Không có ảnh

Thủ tướng nêu 3 đột phá, 4 trụ cột, 5 lưu ý với Bộ KH&CN

Nêu 4 yêu cầu chính là tính đổi mới, tính đột phá, thích ứng và tính bền vững trong chiến lược ngành bám sát chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 4 trụ cột lớn ...

10/01/2018 15:49 -