TiaSang
Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 năm 2019

Tags: giáo sư Cao Chi

MỚI NHẤT Không có ảnh

Nhóm E10: Nhóm lớn nhất vô hạn chiều ?

Với hy vọng thống nhất hạt cơ bản với hấp dẫn, trong công trình mới trên Physical Review Letters ((2018), DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.091601), hai giáo sư Krzysztof Meissner và Hermann Nicolai đã ...

22/02/2019 08:11 - Cao Chi