TiaSang
Thứ 3, Ngày 22 tháng 10 năm 2019

Tags: giải Nobel Vật lý

MỚI NHẤT Không có ảnh

Từ nhà thiên văn học ‘lập dị” đến người nhận giải Nobel vật lý

Khi còn là một sinh viên ngành thiên văn học chuyên quét các cầu trời với các thiết bị tự chế vào 25 năm trước, Didier Queloz đã mất nhiều tháng để kiểm tra dữ liệu mà sau đó đưa anh đến một kết luận ...

09/10/2019 13:25 -