TiaSang
Thứ hai, Ngày 23 tháng 4 năm 2018

Tags: gia công phần mềm

MỚI NHẤT Không có ảnh

Trí tuệ thật và Trí tuệ Nhân tạo với Cách mạng 4.0

Câu chuyện “cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, viết tắt là CM 4.0 hay CMCN 4.0, được nói nhiều ở khắp hang cùng ngõ hẻm nước ta, trong đó có những lời tán dương, như “Việt Nam có thể đi đầu cách mạng ...

14/07/2017 10:21 - Trần Xuân Hoài

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Khoa học và Công nghệ

Cơ may trong khoa học

13/04/2018 08:31 -

Tin tức sự kiện

Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

14/04/2018 08:22 - T. H