TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 12 năm 2017

Tags: hạt neutrino

MỚI NHẤT Không có ảnh

Hố đen tạo ra tia vũ trụ và các hạt neutrino

Các hạt hạ nguyên tử trong không gian bao gồm tia vũ trụ và hạt neutrino liên tục bắn phá Trái đất mỗi ngày, nhưng nguồn gốc tạo ra chúng cho đến nay vẫn là điều bí ẩn.

04/12/2017 10:31 -