TiaSang
Thứ 3, Ngày 22 tháng 10 năm 2019

Tags: kim loại

MỚI NHẤT Không có ảnh

Tại sao một số màu xanh lại chuyển thành nâu trong các bức vẽ cổ ?

Trên tạp chí Inorganic Chemistry, các nhà nghiên cứu đã xuất bản công trình nghiên cứu về khám phá ra các chất đằng sau sự thay đổi màu sắc của các màu từ kim loại đồng này.

20/10/2019 08:38 -

Các chuỗi nguyên tử chuyển động với tốc độ tia chớp trong các kim loại

Một hiện tượng đã từng được thấy trước đây khi các nhà nghiên cứu mô phỏng các đặc tính của các lõi hành tinh tại áp suất cực lớn giờ đã được quan sát trong titanium nguyên chất ở áp suất khí quyển. ...

17/10/2019 08:02 -

Phân tử hydro trở thành bán kim loại tại áp suất trên 350 GPa

Theo các dự đoán trong vật lý các chất đậm đặc, tại một áp suất đủ cao, hydro có thể bị phân ly và chuyển thành một kim loại nguyên tử. Dẫu sao phạm vi áp suất chính xác mà tại đó hiện tượng này xảy ...

08/10/2019 07:30 -