TiaSang
Thứ 3, Ngày 20 tháng 3 năm 2018

Tags: kinh tế đa thành phần

MỚI NHẤT Không có ảnh

Tư duy lại sự phát triển của Việt Nam

Điều đáng sợ nhất của chúng ta hiện nay là đứng yên trong khi cả thế giới đang chuyển động, đó là chia sẻ từ một số đồng chí cán bộ quản lý cấp cao khi trao đổi với tôi. Chúng ta không thể đứng yên ...

26/06/2017 08:30 - Phạm Chi Lan