TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 4 năm 2017

Tags: lưu trữ dữ liệu

MỚI NHẤT Không có ảnh

Bộ nhớ từ đơn nguyên tử đầu tiên trên thế giới

Công nghệ mới này có tiềm năng cho phép tăng bộ nhớ máy tính lên gấp 1000 lần.

16/03/2017 15:26 -