TiaSang
Thứ 6, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Tags: lạm phát vũ trụ

MỚI NHẤT Không có ảnh

Vũ trụ lượng tử

Như chúng ta biết, Max Tegmark đã phân vũ trụ thành bốn mức1, trong đó mức III được gọi là mức Đa thế giới lượng tử (Quantum many worlds). Trong vũ trụ học, lý thuyết lạm phát vĩnh cửu lại dẫn chúng ...

10/09/2017 08:53 - Cao Chi