TiaSang
Thứ 5, Ngày 17 tháng 10 năm 2019

Tags: máy dò

MỚI NHẤT Không có ảnh

Quan sát quá trình phân rã hạt nhân hiếm

Các nhà nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm Máy gia tốc Cyclotron siêu dẫn (NSCL) tại trường đại học Michigan (MSU) và Máy gia tốc quốc gia TRIUMF (Canada) đã quan sát được một phân rã hạt nhân hiếm. ...

29/09/2019 08:00 -

Các nhà vật lý đến gần câu hỏi tồn tại hàng thập kỷ về neutron

Các nhà nghiên cứu đang thu hẹp khoảng cách khác biệt giữa những đo đạc về việc các hạt hạ nguyên tử tồn tại bao lâu.

20/04/2019 07:30 -

Bật đèn xanh cho đài quan sát sóng hấp dẫn LIGO của Ấn Độ

Đài quan sát với tổng mức đầu tư 177 triệu USD của Ấn Độ sẽ tham gia mạng lưới cảm biến toàn cầu và được tăng cường khả năng dò của mình.

26/01/2019 07:30 -

Săn vật chất tối dưới lòng đất

Ở sâu hàng km dưới bề mặt trái đất, một số khoáng chất có thể mang những dấu vết về sự va chạm với vật chất tối.

19/07/2018 08:00 -