TiaSang
Thứ hai, Ngày 9 tháng 12 năm 2019

Tags: mã hóa dữ liệu lượng tử

MỚI NHẤT Không có ảnh

Vệ tinh lượng tử của Trung Quốc truyền dữ liệu siêu bảo mật

Thí nghiệm gửi các photon ở trạng thái rối – có thể củng cố việc mã hóa dữ liệu lượng tử - đã được tiến hành ở khoảng cách xa chưa từng thấy.

26/06/2017 09:02 -