TiaSang
Thứ 5, Ngày 22 tháng 8 năm 2019

Tags: nữ tiến sĩ

MỚI NHẤT Không có ảnh

Bà hiệu trưởng trường Đại học Khoa học

Người hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Khoa học của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa là nữ tiến sĩ khoa học Hoàng Thị Nga. Bà đỗ tiến sĩ vật lý tại trường Đại học Sorbonne (Paris).

01/01/2019 15:33 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT