TiaSang
Thứ 3, Ngày 23 tháng 7 năm 2019

Tags: phần mềm tính toán

MỚI NHẤT Không có ảnh

Vai trò của cơ học tính toán

Cơ học tính toán, toán học tính toán, vật lý tính toán, hóa học tính toán…, được xem là một trong những nền tảng cốt yếu cấu thành và tạo động lực cho cuộc cách mạng 4.0. Cơ học tính toán là điểm ...

25/09/2017 08:16 - Lê Văn Cảnh