TiaSang
Thứ 5, Ngày 22 tháng 8 năm 2019

Tags: quản lý nghiên cứu

MỚI NHẤT Không có ảnh

Lựa chọn nghiên cứu hay quản lý nghiên cứu?

TS. David Krasa, người từng làm nghiên cứu sinh về địa vật lý của trường Đại học Ludwig Maximilian ở Munich, Đức, và làm hậu tiến sĩ tại trường Đại học Hawaii, Manoa và trường Đại học Edinburgh, Anh, ...

27/11/2018 09:00 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT