TiaSang
Thứ 5, Ngày 14 tháng 11 năm 2019

Tags: quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học

MỚI NHẤT Không có ảnh

Nghệ thuật gây lãng phí

Đầu năm nay, trong hai bài báo của mình trên Tia Sáng, tôi đã bình luận về quyết định 171-QĐ/TTg về Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do ...

16/11/2018 08:00 - Pierre Darriulat