TiaSang
Thứ hai, Ngày 23 tháng 9 năm 2019

Tags: tôm thẻ chân trắng

MỚI NHẤT Không có ảnh

Sinh vật ngoại lai: Lợi và hại

Sinh vật ngoại lai không chỉ có hại mà cũng đem lại giá trị kinh tế do đó, cần có một quy trình đánh giá đầy đủ về lợi và hại của sinh vật ngoại lai.

10/06/2019 21:46 -