TiaSang
Chủ nhật, Ngày 23 tháng 7 năm 2017

Tags: tôn giáo

MỚI NHẤT Không có ảnh

Tâm lượng rộng lớn

“Khi đã nếm trải hương vị của bầu trời, bạn sẽ vĩnh viễn ngước nhìn lên”. Hãy cảm nhận thật kỹ câu nói này của Leonardo da Vinci, mở rộng mọi giác quan để cảm nhận sự kết nối vô hình giữa bản thể của ...

13/07/2017 08:30 - Phạm Trần Lê

Một cách nhìn về cuộc đời và sự nghiệp GS Đặng Nghiêm Vạn

Bài viết này giới thiệu về hành trình đến với dân tộc học cũng như những đóng góp của GS. Đặng Nghiêm Vạn - một nhà dân tộc học có tầm ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển dân tộc học Việt Nam.

21/01/2017 08:48 - Phan Phương Hảo