TiaSang
Thứ 6, Ngày 22 tháng 2 năm 2019

Tags: tối ưu hóa sản xuất

MỚI NHẤT Không có ảnh

Tạo giá trị khác biệt trên những địa hạt đã “thâm canh”

Tảo spirulina dễ nuôi và đã được nhiều công ty trong nước sản xuất đại trà trong những năm gần đây nhưng tối ưu hoá quy trình sản xuất lại không dễ. Quá trình nghiên cứu và sản xuất tảo Sprirulina ...

11/07/2018 14:06 - Bảo Như