TiaSang
Thứ 4, Ngày 20 tháng 2 năm 2019

Tags: thủ tục hành

MỚI NHẤT Không có ảnh

Nghiên cứu khoa học: Công và Tư

Trước thực trạng ngành khoa học của chúng ta: trùng lặp và chồng chéo nhiệm vụ, hoạt động rời rạc, thiếu hiệu quả, đội ngũ cán bộ chưa được đánh giá và quản lý đúng mực, trình độ khoa học và công ...

09/08/2018 08:00 - Pierre Darriulat

ĐỌC NHIỀU NHẤT