TiaSang
Thứ 4, Ngày 20 tháng 6 năm 2018

Tags: thu thập dữ liệu

MỚI NHẤT Không có ảnh

Hệ thống cảm biến dự đoán cú ngã của người già

Trong tương lai, các mạng lưới cảm biến có thể “dịch” các dữ liệu về chuyển động của người già thành tin nhắn và gửi tới người nhà hoặc nhân viên điều dưỡng để báo cho họ biết mỗi khi người già gặp ...

17/03/2017 16:15 -