TiaSang
Thứ 6, Ngày 14 tháng 12 năm 2018

Tags: thuyết sắc động lực học lượng tử

MỚI NHẤT Không có ảnh

Một số kết quả của Đàm Thanh Sơn và giải thưởng Dirac

Việc Đàm Thanh Sơn được giải thưởng Dirac là một tin mừng đối với Vật lý Việt Nam, đặc biệt rất khích lệ đối với các nhà vật lý trẻ tuổi.

10/08/2018 09:02 - Nguyễn Ái Việt

ĐỌC NHIỀU NHẤT