TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 4 năm 2017

Tags: vũ khí sinh học

MỚI NHẤT Không có ảnh

Kevin Esvelt: “Sự cảnh báo CRISPR”

Kevin Esvelt là nhà sinh vật học tài năng mới nổi, đặt những vấn đề đạo đức về chỉnh sửa gien trước khi diễn ra các nghiên cứu thực nghiệm.

16/02/2017 08:38 -