TiaSang
Thứ 4, Ngày 21 tháng 8 năm 2019

Tags: vườn ươm khởi nghiệp

MỚI NHẤT Không có ảnh

Các starup Cuba đang học theo người Đức?

Trường đại học Havana trở thành vườm ươm starup đầu tiên tại Cuba thông qua sự hỗ trợ của trường đại học Humboldt ở Berlin.

14/09/2018 14:02 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT