TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 1 năm 2020

Tags: y tế dự phòng

MỚI NHẤT Không có ảnh

Cách chống kháng kháng sinh?

LTS: GS. Klaus Krickeberg, người đã có 40 năm giúp xây dựng ngành y tế công cộng của Việt Nam, cho rằng kháng kháng sinh là tội ác lớn nhất trong lịch sử y học vì nó bị “che giấu” hơn nửa thế kỉ vì ...

22/07/2019 08:00 - Klaus Krickeberg