TiaSang
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020
Khoa học và Công nghệ

Chớp mắt làm giảm khả năng hoạt động của não

24/11/2005 15:44 -

Theo các nhà thần kinh học người Anh, chớp mắt làm ngừng hoạt động của một số khu vực của não.

Nghiên cứu của họ chứng tỏ rằng mỗi một cái chớp mắt làm ngừng trong thời gian ngắn hoạt động thần kinh trong vỏ não thị giác cũng như trong một số vùng của đỉnh não và tiền đình, những vùng được kích hoạt khi chúng ta nhìn thế giới xung quanh. Vậy mà chúng ta lại liên tục chớp mắt: mỗi phút trung bình chúng ta chớp mắt 15 lần, mỗi một cái chớp mắt kéo dài khoảng từ 100-150 phần nghìn giây, tức là mỗi năm chúng ta phải dành ra 9 ngày để chớp mắt!

Current Biology, 15, 1296, 2005
Tags: