Cơ chế kích hoạt phản ứng tự lành của vật liệu polymer