Tái cấu trúc làng nghề Hà Nội: “Vẽ” trên giấy thì dễ!